Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o Tříkrálové sbírce 2012 na Přibyslavsku

Tříkrálová sbírka 2012 na Přibyslavsku - aktuálně

 

Pomozme druhým, protože nevíme, kdy sami budeme pomoc od druhých potřebovat.

 

Tato tradiční charitativní akce proběhne v Přibyslavi a v okolních obcích v sobotu   7. 1. 2012 od 14 hodin, sraz koledníků - dětí a dospělých, kteří by se chtěli zapojit do této dobročinné akce bude ve 13 hodin v klubovně skautského oddílu Aldebaran na farním dvoře. Pokud se nenajdou dobrovolníci v místních částech Přibyslavi, bude tam sbírka probíhat ještě v neděli 8. 1. odpoledne.

 

První dobrovolníci se hlásí

Z organizačních důvodů vítáme, když se vedoucí skupinek předem nahlásí na níže uvedený kontakt. Pro malé a nejmenší koledníky je dvouhodinové koledování v zimních podmínkách úctyhodný výkon. V posledních letech se nám nedostává ani vedoucích ani dětí a během sobotního odpoledne nepokryjeme všechny přibyslavské ulice. Nedělní rezerva je určena pro místní části, kde nemají vlastní skupinky.

 

V  Poříčí budou koledovat místní

Děkuji prvním vedoucím, kteří se již přihlásili.

Skvělá zpráva přišla z místní části Poříčí, kde bude tentokrát chodit místní skupinka koledníků v první den sbírky, tedy v sobotu 7.1.

 

Kasičky budou připraveny na Nový rok 1. 1. 2012

Pro Přibyslav a některé okolní samostatné obce je připraveno celkem 30 kasiček. Vyzvednutí kasiček bude možné v neděli 1. 1. 2012 po bohoslužbách u kostela Narození sv. Jana Křtitele nebo kdykoliv v týdnu po telefonické dohodě.

 

Záměry Tříkrálové sbírky 2012

Část výtěžku bude určena na zakoupení nového auta pro Středisko rané péče Havlíčkův Brod. Jedná se o službu pro rodiny, které se starají o děti od narození do čtyř let, ohrožené ve zdravém vývoji následkem závažné nemoci, předčasného porodu nebo vrozené vady. Tato služba je poskytována jako ambulantní i terénní v rodinách a je spojená s půjčovnou stimulujících hraček a kompenzačních pomůcek. Auto je nezbytné k přepravě týmu i pomůcek.

Další část výtěžku bude použita k dovybavení Mateřského centra Zvoneček v Havl. Brodě a k zajištění služeb tohoto projektu.

Výtěžek bude také využit na zajištění služeb zdravotních a sociálních - sociálního poradenství, sociální péče a prevence a služeb pro rodinu, které poskytuje Oblastní charita Havlíčkův Brod.

V neposlední řadě Váš dar umožní také případnou přímou pomoc potřebným lidem v těžké životní situaci či lidem postiženým živelnou katastrofou.

 

Velmi si vážím spolupráce lidí, kteří již po mnoho let s organizací naší sbírky na Přibyslavsku nezištně pomáhají. Velmi si vážím všech dárců, kteří podle svých možností do sbírky přispívají.

Další informace vám rád sdělím

(tel. 728264579, michael.omes@seznam.cz).                                                                            Děkuji  předem za spolupráci.

                                                                                             Michael Omes

 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

V sobotu 7. 1. 2012 večer v 18 hodin po Tříkrálové sbírce jsou všichni zváni na Tříkrálový koncert do kostela, kde vystoupí soubor LA VIA s vánočním programem. Tříkrálový koncert rovněž podpoří tříkrálovou sbírku.  Dobrovolným vstupným budou moci návštěvníci koncertu přispět do tříkrálové kasičky.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář